A felkészítő belső képzések első köre lezárult

A Győri Akkreditált Vizsgaközpont Vizsgáztatói-, Szakértői-, és Jegyzői Névjegyzékébe pályázók felkészítését és tudásmérését online formában szerveztük. Az ismeretanyag valamennyi modul esetében elektronikusan, letölthető formátumban volt hozzáférhető a hozzátartozó tudásméréssel együtt. A felkészítés ismeretanyagának feldolgozása a tematika alapján 14 óra időtartamot ölelt fel. A képzés felépítése modulrendszerű volt, annak érdekében, hogy célirányosan a megpályázott szerepkörnek megfelelő képzési tartalmakra irányuljon a felkészítés, tudásmérés. A képzésen való részvétel, valamint a tudásmérés sikeres teljesítése minden megpályázott szerepkörre vonatkozóan feltétele volt a névjegyzékbe kerülésnek. A modulok egymásra épültek. Minden szerepkör esetében kötelező volt az Alapozó modul 1. és 2., valamint a benyújtott pályázatnak megfelelő Speciális modul sikeres teljesítése. Több szerepkör, ezáltal több képzés esetén az Alapozó modul 1. és 2. beszámításra került valamennyi képzésre. A tudásmérésen a 80%-os eredmény elérése után kezdhették meg a résztvevők a következő modul ismeretanyagának elsajátítását.

Ebben a képzési körben a résztvevők közül 91 Jegyző, 197 Szakértő és 312 Vizsgabizottsági tag teljesítette a követelményeket. Részükre a tanúsítványt kiállítottuk, és felkerültek a Győri Akkreditált Vizsgaközpont Névjegyzékébe. Gratulálunk, és köszönjük a felkészülésre szánt időt, a vállalkozó szellemű hozzáállást, kitartást.

Külön köszönetet szeretnénk mondani annak a 195 Kollégának, aki élt a lehetőséggel, és kitöltötte a képzésünkre vonatkozóan általunk összeállított elégedettségmérő kérdőívet, segítve ezzel munkánkat. A válaszok kiértékelése után kapott 4,5 – 4,7 átlageredmények azt mutatják, jó úton indultunk el. Köszönjük a jobbító szándékú észrevételeiket, javaslataikat. Néhányat ezek közül szeretnénk itt is megosztani.

Észrevétel, vélemény

"Az eddigi képzések-számonkérések közül, melyeket a vizsgaközpontok állítottak össze, ez volt messzemenőleg a leghasznosabb. Gondolkodtató feladatok voltak, nem lehetett mindet rutinból megoldani. Ez igaz a szakértői és vizsgáztatói képzésre és számonkérésre is. Látszik, hogy a vizsgaközpont munkatársai rendkívül felkészültek és élvezettel állították össze mind a tananyagot, mind a kérdéssort. Nagyon jól megtalálták azt az időkorlátot, amely alatt a képzés elvégezhető."

"Tartalmas, átfogó és célirányos tananyagtartalom! Ehhez megfelelő tudásmérés volt összeállítva!"

"A jó tananyag,a megfelelő mennyiségű idő az önálló felkészülésre és a korrekt számonkérés."

"Rövid idő alatt alapos, hasznos tudás."

"On-line megvalósítható és teljes mértékben felkészít a feladatokra."

"A szakképzés, és a hozzákapcsolódó vizsgarendszer - sokszor igen hasonlónak hangzó - kifejezéseinek, fogalmainak lényegét, különbségeit végre megértettem."

"Áttekinthető, lényegre koncentráló tananyagtartalom. Rugalmas, egyénhez igazodó tanulási út, modern digitális kivitelezés, megvalósítás."

"Átfogó, lényegre törő tananyag és tudásmérő. Online képzés kitűnő választás."

"A megküldött tananyagon kívül rendkívül nagy terjedelmű anyagot (KKK és PK a kérdésekben jelölt szakmák/szakképesítések tekintetében) kellett átnézni, ahhoz, hogy a tudásmérő sikeres legyen. A pályázóknak viszont a saját szakterületük - oktatott szakma/ szakképesítés vonatkozásában kell, hogy tisztában legyenek a feltett kérdésekre adható válaszokkal."

"Önálló tanulás, többszörös tananyag elsajátítás. 3 lehetőség a tudás mérésénél, ez pozitívum, ugyanis a lehetőséget megadja, ha elsőre sikertelen lett. Érthető, visszakereshető és tartalmas tananyag!!"

"Rendszerbe foglalt, átgondolt, hozzáértő összeállítás."

"Egyszerűen fantasztikus volt, élveztem minden egyes sornak az olvasását, tanulmányozását. További jó, és eredményes munkát kívánok!!"

 

Jobbító szándékú javaslat

"A tananyagban elhelyezett tudásmérő kérdésekkel, videós magyarázatokkal."

"Egy videó anyag, ami modellezi egy szakmai vizsga menetét és a bizottság résztvevőinek a szerepkörét és feladatait."

"Rövid videó előadások talán még hatékonyabbá tennék az anyag feldolgozását."

"Néhány példa segíthet a megértésben."

Köszönjük a javaslatokat, megvalósításukra törekszünk.

"A Speciális modul részt érdemes lenne szűrni a megpályázott szakmákra/szakképesítésekre vonatkozóan."

A rendkívül változatos, esetenként nagyszámú szakterület miatt ennek kivitelezésére jelenleg nem látunk reális esélyt.

"Talán csak annyi apróság, hogy a redmentában a tudásmérő tesztek eléréséhez konkrétan kiírni a direkt címet. Ezáltal biztosítható, hogy a teszt zökkenőmentesen megtalálható. Nagyszerű munkát végeztek! Nagyon hasznosnak találtam az anyagaikat és a kidolgozott kérdéssorokat! Köszönöm a képzésbe fektetett kimagasló munkájukat! A Vizsgaközpont munkatársainak további sok sikert kívánok! Örömmel és megtiszteltetéssel veszem az elkövetkező felkérésüket!"  KÖSZÖNJÜK!

Vissza