Győri Akkreditált Vizsgaközpont
Tisztelt Érdeklődő!

A Győri Akkreditált Vizsgaközpont 2020. augusztus 1-én jött létre a megújuló szakképzési rendszer, valamint az ennek keretét biztosító jogszabályi környezet előírásainak megfelelően. A Nemzeti Akkreditáló Hatóság által lefolytatott eljárás után a NAH által NAH-12-0013/2021 számon akkreditált vizsgaközpontként (személytanúsító szervezet) folytatjuk tevékenységünket. Ezt követően az MSZ EN ISO/IEC 17024:2013 nemzetközi szabvány irányelveinek megfelelően szervezünk és bonyolítunk le szakmai vizsgákat, illetve képesítő vizsgákat. Tanúsítási rendszerünk összeállításának alapját a szabvány követelményein túl a pártatlanság, az etikus magatartás, a magas színvonalú munkavégzés képezi.

Célkitűzésünk, hogy a hozzánk forduló vizsgára jelentkezők számára széles körűen biztosítani tudjuk az általuk választott szakmai végzettség, szakképesítés megszerzésének lehetőségét, egyúttal megfeleljünk a gazdasági szereplők munkaerőpiaci igényeinek is.

Bízunk benne, hogy hamarosan személyesen is találkozunk, addig kérjük, kísérjék figyelemmel honlapunk híreit!

Ne feledjék, a Győri Akkreditált Vizsgaközpont: Több, mint lehetőség!

Üdvözlettel:

Győrfi Lászlóné
vizsgaközpont vezető
Antal Krisztina
irányítási vezető
Aktualitások
 

Tisztelt Vizsgáztatók, Szakértők! Tisztelt leendő együttműködő Partnerünk!

2022.05.13-án nyilvántartásba vett az Innovációs és Technológiai Minisztérium több új szakképesítést, melyek közül a Győri Akkreditált Vizsgaközpont az alábbiakban érdekelt:

 • 07154015 Öntő
 • 07154016 Olvasztár
 • 10145053 Sportedző (versenytánc sportágban)
 • 10145054 Sportedző (lovaglás sportágban)
 • 10144055 Sportoktató (lovaglás sportágban)

Az új szakképesítésekre várjuk a már pályázatot benyújtott szakértőink, vizsgáztatóink pályázatának kiegészítését, illetve szívesen fogadunk új pályázatokat is.

Pályázatok kiegészítését 1. számú melléklet kitöltésével, új pályázatot a regisztrációs lappal, valamint az 1. számú melléklet kitöltésével nyújthatják be.

A szakképesítések Programkövetelményeit a Szabályzatok oldalon, a fentebb sorolt mellékleteket a Pályázatok oldalon találják.

 

Tisztelt Vizsgáztatók, Szakértők! Tisztelt leendő együttműködő Partnerünk!

2022.04.08-án nyilvántartásba vett az Innovációs és Technológiai Minisztérium több új szakképesítést, melyek közül a Győri Akkreditált Vizsgaközpont az alábbiakban érdekelt:

 • Sportoktató (tenisz sportágban)
 • Sportedző (birkózás sportágban)
 • Sportedző (labdarúgás sportágban)
 • Sportedző (tenisz sportágban)
 • Sportedző (golf sportágban)
 • Sportedző (taekwondo sportágban)
 • Sportedző (triatlon sportágban)
 • Sportedző (rögbi sportágban)
 • Sportedző (vitorlázás sportágban)

Az új szakképesítésekre várjuk a már pályázatot benyújtott szakértőink, vizsgáztatóink pályázatának kiegészítését, illetve szívesen fogadunk új pályázatokat is.

Pályázatok kiegészítését 1. számú melléklet kitöltésével, új pályázatot a regisztrációs lappal, valamint az 1. számú melléklet kitöltésével nyújthatják be.

A szakképesítések Programkövetelményeit a Szabályzatok oldalon, a fentebb sorolt mellékleteket a Pályázatok oldalon találják.

 

A Győri Akkreditált Vizsgaközpont Vizsgáztatói-, Szakértői-, és Jegyzői Névjegyzékébe pályázók felkészítését és tudásmérését online formában szerveztük. Az ismeretanyag valamennyi modul esetében elektronikusan, letölthető formátumban volt hozzáférhető a hozzátartozó tudásméréssel együtt. A felkészítés ismeretanyagának feldolgozása a tematika alapján 14 óra időtartamot ölelt fel. A képzés felépítése modulrendszerű volt, annak érdekében, hogy célirányosan a megpályázott szerepkörnek megfelelő képzési tartalmakra irányuljon a felkészítés, tudásmérés. A képzésen való részvétel, valamint a tudásmérés sikeres teljesítése minden megpályázott szerepkörre vonatkozóan feltétele volt a névjegyzékbe kerülésnek. A modulok egymásra épültek. Minden szerepkör esetében kötelező volt az Alapozó modul 1. és 2., valamint a benyújtott pályázatnak megfelelő Speciális modul sikeres teljesítése. Több szerepkör, ezáltal több képzés esetén az Alapozó modul 1. és 2. beszámításra került valamennyi képzésre. A tudásmérésen a 80%-os eredmény elérése után kezdhették meg a résztvevők a következő modul ismeretanyagának elsajátítását.

Ebben a képzési körben a résztvevők közül 91 Jegyző, 197 Szakértő és 312 Vizsgabizottsági tag teljesítette a követelményeket. Részükre a tanúsítványt kiállítottuk, és felkerültek a Győri Akkreditált Vizsgaközpont Névjegyzékébe. Gratulálunk, és köszönjük a felkészülésre szánt időt, a vállalkozó szellemű hozzáállást, kitartást.

Külön köszönetet szeretnénk mondani annak a 195 Kollégának, aki élt a lehetőséggel, és kitöltötte a képzésünkre vonatkozóan általunk összeállított elégedettségmérő kérdőívet, segítve ezzel munkánkat. A válaszok kiértékelése után kapott 4,5 – 4,7 átlageredmények azt mutatják, jó úton indultunk el. Köszönjük a jobbító szándékú észrevételeiket, javaslataikat. Néhányat ezek közül szeretnénk itt is megosztani.

Észrevétel, vélemény

"Az eddigi képzések-számonkérések közül, melyeket a vizsgaközpontok állítottak össze, ez volt messzemenőleg a leghasznosabb. Gondolkodtató feladatok voltak, nem lehetett mindet rutinból megoldani. Ez igaz a szakértői és vizsgáztatói képzésre és számonkérésre is. Látszik, hogy a vizsgaközpont munkatársai rendkívül felkészültek és élvezettel állították össze mind a tananyagot, mind a kérdéssort. Nagyon jól megtalálták azt az időkorlátot, amely alatt a képzés elvégezhető."

"Tartalmas, átfogó és célirányos tananyagtartalom! Ehhez megfelelő tudásmérés volt összeállítva!"

"A jó tananyag,a megfelelő mennyiségű idő az önálló felkészülésre és a korrekt számonkérés."

"Rövid idő alatt alapos, hasznos tudás."

"On-line megvalósítható és teljes mértékben felkészít a feladatokra."

"A szakképzés, és a hozzákapcsolódó vizsgarendszer - sokszor igen hasonlónak hangzó - kifejezéseinek, fogalmainak lényegét, különbségeit végre megértettem."

"Áttekinthető, lényegre koncentráló tananyagtartalom. Rugalmas, egyénhez igazodó tanulási út, modern digitális kivitelezés, megvalósítás."

"Átfogó, lényegre törő tananyag és tudásmérő. Online képzés kitűnő választás."

"A megküldött tananyagon kívül rendkívül nagy terjedelmű anyagot (KKK és PK a kérdésekben jelölt szakmák/szakképesítések tekintetében) kellett átnézni, ahhoz, hogy a tudásmérő sikeres legyen. A pályázóknak viszont a saját szakterületük - oktatott szakma/ szakképesítés vonatkozásában kell, hogy tisztában legyenek a feltett kérdésekre adható válaszokkal."

"Önálló tanulás, többszörös tananyag elsajátítás. 3 lehetőség a tudás mérésénél, ez pozitívum, ugyanis a lehetőséget megadja, ha elsőre sikertelen lett. Érthető, visszakereshető és tartalmas tananyag!!"

"Rendszerbe foglalt, átgondolt, hozzáértő összeállítás."

"Egyszerűen fantasztikus volt, élveztem minden egyes sornak az olvasását, tanulmányozását. További jó, és eredményes munkát kívánok!!"

 

Jobbító szándékú javaslat

"A tananyagban elhelyezett tudásmérő kérdésekkel, videós magyarázatokkal."

"Egy videó anyag, ami modellezi egy szakmai vizsga menetét és a bizottság résztvevőinek a szerepkörét és feladatait."

"Rövid videó előadások talán még hatékonyabbá tennék az anyag feldolgozását."

"Néhány példa segíthet a megértésben."

Köszönjük a javaslatokat, megvalósításukra törekszünk.

"A Speciális modul részt érdemes lenne szűrni a megpályázott szakmákra/szakképesítésekre vonatkozóan."

A rendkívül változatos, esetenként nagyszámú szakterület miatt ennek kivitelezésére jelenleg nem látunk reális esélyt.

"Talán csak annyi apróság, hogy a redmentában a tudásmérő tesztek eléréséhez konkrétan kiírni a direkt címet. Ezáltal biztosítható, hogy a teszt zökkenőmentesen megtalálható. Nagyszerű munkát végeztek! Nagyon hasznosnak találtam az anyagaikat és a kidolgozott kérdéssorokat! Köszönöm a képzésbe fektetett kimagasló munkájukat! A Vizsgaközpont munkatársainak további sok sikert kívánok! Örömmel és megtiszteltetéssel veszem az elkövetkező felkérésüket!"  KÖSZÖNJÜK!

Vizsgák

Minden vizsga ⇑ (Összes gomb)

Tájékoztató vizsgajelentkezéssel kapcsolatban

Jelentkezési lap képesítő vizsgára

Felmentési kérelem

Méltányossági kérelem

Csoportok vizsgára való jelentkeztetéséhez használandó csoportos vizsgabejelentés sablon

Tájékoztató vizsgaszereplőknek

 
Vizsga típusa: Bejelentett / Éles

Írásbeli vizsga: 2022.07.05
Projekt feladat: 2022.07.06

Vizsga helyszíne: Győr

Jelentkezési határidő: 2022.06.10.

Vizsgadíj: 70.000 Ft

Vizsgadíj befizetési határidő: 2022.06.10.

A vizsgadíj befizetésének módjáról, befizetés részleteiről a jelentkezés után a Vizsgaközpont írásban tájékoztatja a vizsgára jelentkezőket.

Vizsgainformációk a Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő szakképesítésre vonatkozóan itt.

 
Vizsga típusa: Bejelentett / Éles

Írásbeli vizsga: 2022.07.11. 8:00  (9022 Győr, Bisinger sétány 32.)

Projekt vizsga: 2022.07.11. 10:30 (9022 Győr, Bisinger sétány 32.)

Jelentkezési határidő: 2022.06.08.

Vizsgadíj: 70.000 Ft

Fizetési határidő: 2022.06.08.

A vizsgadíj befizetésének módjáról, befizetés részleteiről a jelentkezés után a Vizsgaközpont írásban tájékoztatja a vizsgára jelentkezőket.

Vizsgainformációk az Ingatlanközvetítő szakképesítésre vonatkozóan itt.

Útmutató a 0416 40 05 Ingatlanközvetítő képesítő vizsga Értékbecslés Projektfeladatának elkészítéséhez: letölthető itt.

 
Vizsga típusa: Bejelentett / Éles

Írásbeli vizsga: 2022.07.20
Projekt feladat: 2022.07.21

Jelentkezési határidő: 2022.06.30.

A jelentkezés közvetlen elérése: https://vizsgakozpont.e-kreta.hu/vizsgajelentkezes/uj?vizsgaId=839

Vizsgadíj: 70.000 Ft

Fizetési határidő: 2022.07.06.

A díjbekérőket a jelentkezési határidő napján fogjuk kiállítani és kiküldeni minden vizsgára jelentkező részére.

Vizsgainformációk a Munkavédelmi előadó szakképesítésre vonatkozóan itt.

Jelentkezz hozzánk!
A Győri Akkreditált Vizsgaközpont több, mint lehetőség:
 • Ügyfélbarát szolgáltatás
 • Magas színvonalú, igényes vizsgaszervezés
 • Lendületes, lelkes vizsgaszervező közösség
 • Szakmailag kíváló vizsgáztatók
 • Minden szakmai előírásnak megfelelő helyszínek
Ajánlott honlapok
Győri Akkreditált Vizsgaközpont
9025 Győr, Kossuth Lajos utca 22/A
Üzenjen nekünk!