Vizsgák

Tájékoztató vizsgajelentkezéssel kapcsolatban

Jelentkezési lap képesítő vizsgára

Felmentési kérelem

Méltányossági kérelem

Csoportok vizsgára való jelentkeztetéséhez használandó csoportos vizsgabejelentés sablon

Tájékoztató vizsgaszereplőknek

0417 50 01 - Munkaerő-gazdálkodási és társadalombiztosítási ügyintéző
Vizsga típusa: Bejelentett / Éles

Írásbeli vizsga: 2022.10.05. 8:00
Projekt feladat: 2022.10.28.

Jelentkezési határidő: 2022.09.01.

Közvetlen jelentkezés a vizsgára a Vizsgaközpont Rendszerben: https://vizsgakozpont.e-kreta.hu/vizsgajelentkezes/uj?vizsgaId=1161

A jelentkezéseket a kitöltött, nyomtatás után aláírt, majd pdf formában beszkennelt Jelentkezési lap (letöltés) Vizsgaközpont Rendszerbe történő feltöltésével és a jelentkezés beküldésével lehet véglegesíteni. Ennek elfogadásáról a vizsgára jelentkező a Vizsgaközpont Rendszerből tájékoztatást kap.

A jelentkezés online beküldésével párhuzamosan, de legkésőbb a jelentkezés beküldése után 3 napon belül meg kell küldeni a Jelentkezési lap eredeti példányát postai úton a Vizsgaközpontba (Győri Akkreditált Vizsgaközpont 9025 Győr, Kossuth Lajos utca 22/A.). 

A jelentkezési folyamat további lépéseiről, valamint a vizsga további  információiról a jelentkezőket a későbbiekben itt, valamint a Jelentkezési lapjon megadott e-mail címen értesítjük.

Vizsgadíj: 75.000 Ft

A vizsgadíj befizetésének módjáról, befizetés részleteiről a jelentkezés után a Vizsgaközpont írásban tájékoztatja a vizsgára jelentkezőket.

Vizsgainformációk a Munkaerő-gazdálkodási és társadalombiztosítási ügyintéző szakképesítésre vonatkozóan itt.

A Munkaerő-gazdálkodási és társadalombiztosítási ügyintéző szakképesítés Programkövetelménye itt található.