Esélyegyenlőségi, fenntarthatósági nyilatkozat

 

A Győri Akkreditált Vizsgaközpont elkötelezett az Esélyegyenlőség és a Fenntartható fejlődés érvényesítése iránt.

A fenntartható fejlődés az önkéntes, gondos és megelőző magatartás megvalósításával képes megőrizni a környezet, társadalom és gazdaság dinamikus egyensúlyát. A fenntartható társadalom alapvető követelményei: szociális igazságosság, amelynek alapja a lehetőségekhez való hozzáférés esélyegyenlőségének biztosítása, és a társadalmi terhekből való közös részesedés; az életminőség javítására való törekvés; a természeti erőforrások fenntartó használata, amelynek megvalósításához a társadalom környezettudatos és környezet-etikus magatartása szükséges; és a környezetminőség megőrzése.

Szervezetünk működésének alapköve a stratégiai megközelítés, a felelős irányítás, az etikus működés, az alapértékek tisztelete, a környezeti felelősségvállalás, partnerség az érintett és érdekelt felekkel, a működés átláthatósága. Ez jelenti számunkra a fenntarthatóság komplex értelmezését, melynek megvalósítása érdekében:

Tájékoztatjuk munkavállalóinkat az egyenlő bánásmód elvének megvalósításával kapcsolatos jogaikról, kötelezettségeikről, és lehetőséget biztosítunk számukra a munka és a magánélet egyensúlyának megteremtésére, az élethelyzetüknek és választásuknak megfelelő egyéni fejlődésre.

Partnereinket tájékoztatjuk a pártatlan és minden fajta megkülönböztetéstől mentes vizsgáztatással kapcsolatos elvárásainkról, erre vonatkozó szabályainkról, etikai szabályzatunkról.

A jelentkezéstől a bizonyítványkiadásig kiemelt figyelmet fordítunk a biztonságos, előítéletmentes és támogató vizsgaszervezésre, lebonyolításra, melyet szabályzatainkban is megjelenítünk.

Az alapértékként meghatározott fenntartható fejlődés biztosításához dokumentumainkat elektronikus úton kezeljük, információinkat honlapunkon vagy elektronikus úton osztjuk meg, illetve egyeztető megbeszéléseink legtöbbjét online tartjuk meg.

Törekszünk arra, hogy a különböző vizsgák projektfeladatainak fejlesztése során a fenntarthatósági szempontok érvényesüljenek, az elkészített termékek felhasználhatók legyenek valamilyen további munkafolyamatban vagy hátrányos helyzetű személyek/csoportok számára segítséget nyújtsanak.

Az akkreditáció után az olvasási/szövegértési nehézségekkel küzdő vizsgázók számára könnyen értelmezhető formában is közzétesszük folyamataink leírását.
Minden olyan esetet dokumentáltan kivizsgálunk, mely sérti az esélyegyelőség és a fenntarthatóság alapelveit.
Igyekszünk családbarát munkahelyi körülményeket biztosítani kollégáink részére.

Győr, 2022. 12.01.

Bendéné Czuppon Bernadett
Győri Akkreditált Vizsgaközpont vezető