Tájékoztató vizsgaszereplőknek

 

Az Elektronikus vizsgarendszerben történő regisztrációval kapcsolatos tájékoztató
vizsgaszereplőknek

A Győri Akkreditált Vizsgaközpont által szervezett és lebonyolított szakmai- és képesítő vizsgák során a vizsgabizottság tagjai, jegyző, teremfelügyelő, technikai feltételek biztosításáért felelős, folyosófelügyelő kijelölése az Elektronikus vizsgarendszerben történik.

Az Elektronikus vizsgarendszer elérhetősége: https://vizsgakozpont.e-kreta.hu/ A Vizsgaközpont előzetesen felviszi a végleges  Névjegyzékeiben szereplő vizsgáztatókat a vizsgarendszerbe. Ennek megtörténtéről a vizsgaszereplő jelölt tájékoztatást kap a korábban megadott e-mail címére, melyről egy regisztrációt tud elindítani a rendszerben. Kérjük, hogy az e-mailben magadott határidőn belül  szíveskedjen minden vizsgaszereplő a regisztrációt megtenni, annak érdekében, hogy hozzá tudjuk rendelni egy-egy adott vizsgához.

Tájékoztatjuk a tisztelt vizsgaszereplőket, hogy egy adott vizsgával kapcsolatos információkról csak a vizsgához való hozzárendelést követően tudnak hozzáférni.