Minőségpolitika

 

A Győri Akkreditált Vizsgaközpontot a szakképzési rendszer átalakulását meghatározó új jogszabályi környezet előírásai a szabvány szerinti, a személytanúsítás akkreditálási követelményeinek megfelelő vizsgáztatási tevékenység folytatására hívták életre.

Célunk, hogy az akkreditáció megszerzése után a Győri Akkreditált Vizsgaközpont - az Ipar 4.0 által támasztott kihívásoknak megfelelően,- a szakmai oktatásban illetve szakmai képzésben részt vevők számára minél nagyobb létszámban és a lehető legszélesebb szakmai palettán tegye lehetővé az általuk tanult, választott szakterületen szakmai végzettség, szakképesítés megszerzését. A hozzánk jelentkezőket a magas szakmai színvonalon megszervezett vizsgák biztosításával segítjük céljaik elérésében és munkaerőpiaci lehetőségeik bővítésében.

Vizsgaközpontunk vezetése jelen minőségpolitikájában is kinyilvánítja a minőség iránti elkötelezettségét, ennek érdekében a személyek tanúsítását végző testületek általános követelményeire vonatkozó MSZ EN ISO/IEC 17024:2013 szabvány szerinti általános irányítási rendszert működtetünk.

Az általunk kínált lehetőségekről részletes tájékoztatást nyújtunk valamennyi vizsgára jelentkezőnek, illetve partnereinknek. Szeretnénk minden segítséget megadni számukra annak érdekében, hogy felelős döntést hozhassanak. Törekszünk a hozzánk intézett kérdések gyors, pontos és részletes megválaszolására. Biztosítjuk szolgáltatásaink átláthatóságát.

Hiszünk abban, hogy sikeres működésünk záloga a minőségi, pártatlan munkavégzés, az etikus magatartás. Ezek maradéktalan betartását minden munkatársunktól elvárjuk. E gondolat jegyében alakítottuk ki irányítási rendszerünket, alkottuk meg belső szabályzatainkat is, amelyekben egyértelműen meghatároztuk a felelősségi- és hatásköröket.

Középtávra előre tekintve célkitűzésünk, hogy a régió egyik legismertebb, legmagasabb színvonalú vizsgáztatási szolgáltatásokat nyújtó szervezetévé váljunk, és az élvonalbeli helyzetünket tartósan meg tudjuk őrizni.

A vizsgaszervezési tevékenység minőségpolitikáját alkotó főbb céljaink a következők:

 • Kizárólag olyan vizsgáztatókkal dolgozunk együtt, akik szakmailag magasan képzettek, tapasztalattal rendelkeznek, elfogadják és alkalmazzák pártatlansági elveinket.
 • Kizárólag olyan helyszíneken szervezünk vizsgát, melyek korszerű infrastruktúrával rendelkeznek és minden követelményt kielégítve kellemes, inspiráló környezetet nyújtanak a vizsgákhoz.
 • Olyan vizsgafeladatokkal és értékelési útmutatókkal dolgozunk, melyek a jogszabályi előírásoknak maradéktalanul megfelelnek, a szakmai tudás-és kompetenciák mérésére a lehető legobjektívebb módon alkalmasak.
 • A törvényes működés érdekében a vizsgaszervezési tevékenység során a szabályzatainkban és a vonatkozó jogszabályokban megfogalmazott minden előírást maradéktalanul betartunk.
 • Ügyfélfogadásunk, ügyfélkapcsolati rendszerünk, szervezeti kommunikációnk gyakorlati megvalósítása során arra törekszünk, hogy az korszerűen, gyorsan és maximálisan szolgálja ki ügyfeleinket.
 • A panaszkezelésről ügyfeleinket tájékoztatjuk, annak folyamatát évente, illetve szükség esetén gyakrabban is felülvizsgáljuk.

A minőségcélok teljesüléséhez elengedhetetlen a humánerőforrás biztosítása és folyamatos fejlesztése, ennek érdekében:

 • Vizsgabizottságaink teljesítményét rendszeresen értékeljük. Kikérjük véleményüket és a vizsgáztatási folyamat minőségének javítása érdekében tett javaslataikat figyelembe vesszük.
 • A vizsgázók elégedettségét mérjük és értékeljük, e felmérések eredményeit szem előtt tartjuk folyamataink fejlesztése során.
 • Munkatársaink részére – beleértve a vizsgabizottságok tagjait is– rendszeresen képzést biztosítunk, hogy tájékozódjanak a tevékenységünket meghatározó jogszabályi környezet változásairól, a minőségi munkavégzés előfeltételeinek biztosítása és a pártatlanság iránti elkötelezettség fenntartása érdekében.
 • Törekszünk a projektfeladatok összeállításában, értékelésében új, innovatív módszerek alkalmazására.
 • Munkánk során hozott döntéseinkben kiemelt szerepet kap a társadalmi felelősségvállalás, környezetünk védelme és a különböző élethelyzetekből adódó egyéni igények kielégítésére való törekvés.

Fontosnak tartjuk, hogy a vizsgáztatási folyamatba bevont valamennyi partnerünk megismerje és magára nézve kötelezőnek elfogadja szervezetünk minőségpolitikáját, alapvető céljainkat, működési előírásainkat.

Szakmai- és képesítő vizsgáink Képzési és Kimeneti Követelményekben, Programkövetelményekben meghatározott tárgyi feltételeinek saját és vizsgapartnereink által biztosított eszközökkel teszünk eleget. Folyamatosan törekszünk a legújabb, legkorszerűbb eszközök és technológiák beszerzésére.

Hiszünk az élethosszig tartó tanulás és fejlődés gondolatában, ennek megfelelően mindennapjainkat is így éljük. Az intézmény jövőjének biztosítása szempontjából célunk a munkafolyamatok, valamint a tevékenység eredményességének folyamatos javítása. Minőségpolitikánkat, minőségcéljainkat és azok teljesülését évente felülvizsgáljuk, és a megváltozott igényekhez igazítjuk.

Szeretnénk elérni, hogy a Győri Akkreditált Vizsgaközpont által választott szlogen minden érintett számára ugyanazt közvetítse, mint amilyen jelentéssel szándékunk szerint bír: „Több, mint lehetőség!” Kérjük, éljenek az általunk kínált lehetőségekkel!

Győr, 2022.12.01. 

Bendéné Czuppon Bernadett
Győri Akkreditált Vizsgaközpont vezető